Z tego względu jest ona jedną z najliczniej odwiedzanych gmin w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyneckie krajobrazy to pagórkowaty teren ukształtowany przez lodowiec, to zieleń lasów, błękit rzek i jezior oraz ich naturalna dzikość. 51 % powierzchni gminy zajmują lasy.

Występują lasy klimatyczno-uzdrowiskowe w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce k/Olsztynka oraz rezerwaty i pomniki przyrody. Rozwojowi turystyki sprzyjają: dogodny dojazd, przydrożne zajazdy, liczne bary, restauracje, hotele, ośrodki wypoczynkowe, atrakcyjne tereny łowiecko-wędkarskie.

W bezpośrednim kontakcie z przyrodą można tu uprawiać aktywne formy wypoczynku - wędrówki po lesie, jazda konna, turystyka rowerowa, kajakarstwo, żeglarstwo itp.


Cenną osobliwością Olsztynka jest Muzeum Budownictwa Ludowego, tzw. Skansen. Zgromadzono tu blisko 50 obiektów tradycyjnej architektury regionalnej. Rocznie odwiedza je około 80 tysięcy turystów z kraju i zagranicy.

Wydawana jest także lokalna gazetka "Albo". Corocznie pod patronatem Urzędu Miasta organizowane są: Festyn Zielonoświątkowy, Festyn w Skansenie z okazji Dnia Dziecka, Festiwal Piosenki Dziecięcej "Złota Nutka", Festiwal Folkloru oraz Dni Olsztynka.

Gospodarczym fundamentem gminy Olsztynek jest rol­nictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, a ze względu na oczywiste walory rekreacyjne i przyrodnicze także turystyka. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 15 ośrodków wypoczynkowych w tym 4 całoroczne, 4 po­la namiotowe i 10 gospodarstw zajmujących się turys­tyką wiejską. Amatorom turystyki aktywnej proponuje się atrakcyjne szlaki turystyczne: rowerowe (ok. 150 km), kajakowe (rzeka Marózka i Łyna) i piesze.

Obsługę finansową zapewniają: PKO BP, Kredyt Bank PBI S.A. i Bank Spółdzielczy. Małe i średnie przedsię­biorstwa mogą liczyć na pomoc w Inkubatorze Wspie­rania Przedsiębiorczości.

Ważniejsi pracodawcy to: Nadleśnictwa - Olsztynek i Jagiełek, Polska Żywność S.A., „Maspex" Wadowice, Wytwórnia Octu i Musztardy „OCTIM", „Provimi" Pol­ska sp. z o.o., „M-H Olsztynek", Gospodarstwo Rolne Waplewo, „Interfood Platyny", „Matrex" w Mierkach, SHP Olsztynek.

Olsztynek jako trzecia gmina w województwie emituje obligacje komunalne. Wypuszczane w transzach, po­mogą sfinansować już rozpoczęte i planowane inwestycje.

(Fot. By Albertyanks Albert Jankowski - Own work, Public Domain)