Niedziela, 2 sierpnia 2015 r.    214 dzień roku    Imieniny : Alfonsa Gustawa Kariny

Służba zdrowia i opieka społeczna

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci

Ameryka, 11-015 Olsztynek
tel. +48 89 5194810
fax +48 89 5194813
szpital@ameryka.com.pl
http://www.ameryka.com.pl

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k/ Olsztynka jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i jedyną placówką zajmującą się usprawnianiem leczniczym w formie hospitalizacji w całym północno – wschodnim regionie Polski. Szpital ma podpisane kontrakty z Mazowiecką, Pomorską, Warmińsko-Mazurską Regionalną Kasą Chorych, a także Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych. Skierowania do szpitala mogą wystawiać także lekarze z innych regionów kraju.

Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce ma 140 łóżek i 30 miejsc pobytu dziennego, przyjmuje rocznie ponad 2500 osób. Ośrodek położony jest na skraju dużego, 200-letniego kompleksu leśnego o mikroklimacie korzystnym dla dróg oddechowych. Przed wojną znajdował się tu ośrodek leczenia gruźlicy.

Obecnie hospitalizacja odbywa się w:

·        Oddziale Rehabilitacyjnym – Oddział hospitalizuje dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi, chirurgicznymi, neurologicznymi i reumatologicznymi o charakterze podostrym. Leczenie obejmuje wszystkie schorzenia narządu ruchu a zwłaszcza deformacje i choroby kręgosłupa o różnej etiologii. Oddział przyjmuje pacjentów po urazach i po zabiegach operacyjnych oraz prowadzi rehabilitację leczniczą dzieci przygotowywanych do operacji. Przygotowany jest do prowadzenia pacjentów leżących, poruszających się o kulach i na wózkach ortopedycznych.

·        Oddziale Alergologiczno‑Rehabilitacyjnym – Oddział udziela specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenie chorób alergicznych (głównie astma oskrzelowa i pyłkowice), infekcji układu oddechowego a także rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu i układu oddechowego.

·        Dziale Pobytu Dziennego i Opieki Całodobowej nad Dziećmi z Opiekunami – Dział dysponuje 8 salami chorych, w których może dziecko przebywać wraz z opiekunem. Dział udziela specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenie chorób alergicznych (głównie astma oskrzelowa i pyłkowice), infekcji układu oddechowego a także rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu i układu oddechowego. W dziale hospitalizowane są również dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi, chirurgicznymi, neurologicznymi i reumatologicznymi o charakterze podostrym. Leczenie obejmuje wszystkie schorzenia narządu ruchu a zwłaszcza deformacje i choroby kręgosłupa o różnej etiologii. Dział przyjmuje pacjentów po urazach i po zabiegach operacyjnych oraz prowadzi rehabilitację leczniczą dzieci przygotowywanych do operacji. Przygotowany jest do prowadzenia pacjentów leżących, poruszających się o kulach i na wózkach ortopedycznych.

Przy szpitalu funkcjonują: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dzieci objęte są również nauczaniem indywidualnym przyłóżkowym.

 

Dział Fizjoterapii jest ściśle związany z obu oddziałami, pracuje w systemie dwuzmianowym. Obejmuje: kinezyterapię, hydroterapię, fizykoterapię, hipoterapię oraz masaż klasyczny.

Schorzenia ortopedyczne są leczone:

·        w ramach programu leczenia zachowawczego: uruchamianie stawów, poprawa siły, poprawa  wytrzymałości, korekcja, stworzenie nowych technik ruchowych (nauka postawy pionowej, nauka chodu, nauka chwytu, nauka samoobsługi), przywrócenie utraconej sprawności,

·        w ramach przygotowania do operacji korekcyjnej: rozciągania mięśni, wzmacniania mięśni, wyuczenie techniki ćwiczeń okresu pooperacyjnego,

·        w ramach działań pooperacyjnych: utrzymanie masy i siły mięśniowej technikami izometrycznymi i dynamicznymi, zniesienie przykurczów stawowych różnego pochodzenia, odbudowa siły mięśniowej, odbudowa wytrzymałości siłowej, odbudowa wytrzymałości ogólnej, tworzenie nowych wzorców ruchowych (obsługa ortez (korzystanie), obsługa protez (korzystanie), nauka chodu samodzielnego, nauka chodu (w balkonikach, kulach), pionizacja, koordynacja ruchowa.

Schorzenia neurologiczne wrodzone i nabyte układu centralnego są prowadzone  programem obejmującym działania: adaptacji pozycji pionowej, koordynacji ruchowej, zniesienia przykurczów stawowych, obniżenia napięcia mięśniowego, nauki chodu, nauki samoobsługi.

Pacjenci ze schorzeniami reumatoidalnymi są leczeni w dużej mierze w programie zbliżonym do ortopedycznego, pogłębionym o ćwiczenia w odciążeniu.

Pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego obejmuje program usprawniania techniki oddychania, zwiększenia pojemności życiowej płuc, zwiększenia dynamiki klatki piersiowej, uwolnienia kątów przeponowo- opłucnowych, techniki drenażu płuc i drzewa oskrzelowego w pozycjach drenażowych z jednoczesnymi oklepywaniami – korekcja wad postawy często związanych z tymi schorzeniami, poprawa wydolności ogólnej.

Dział fizjoterapii w ostatnich latach został unowocześniony. Dysponujemy urządzeniami nowoczesnymi w każdym typie oddziaływania tj. hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii. Liczba fizjoterapeutów pozwala na ćwiczenia indywidualne jeden na jeden i to przez kilka godzin dziennie. Prowadzimy ćwiczenia od godz. 700 rano do godz. 2000 wieczorem. Ćwiczenia prowadzone są  też w każdą sobotę na jedną ranną zmianę.

Nowoczesne urządzenia w hydroterapii służące do masażu wirowego, perełkowego i podwodnego dla kończyn dolnych, górnych i całego ciała (sterowane elektronicznie) pozwalają na dobre przygotowanie do dalszej kinezyterapii. Terapia ciepłem w postaci  żeli, hydrocolator pozwala na wstępne przygotowanie do ćwiczeń rozluźnionych mięśni.

Posiadamy basen pozwalający na regulację poziomu wody. Basen ten ma przeszklone ściany i system dużych dysz pozwalających na wytworzenie silnego prądu wody. Cechy te pozwalają na ćwiczenia w wodzie (w odciążeniu) dzieci i młodzieży, o bardzo zróżnicowanym wzroście. Urządzenie to służy głównie tym pacjentom, którym siła mięśniowa lub przeciwwskazania do obciążania kończyn dolnych, nie pozwalają na funkcjonowanie pod obciążeniem pełnej grawitacji. Przeszklenie ścian pozwala na obserwację ruchu przez terapeutę i możliwości korekcji ruchu. Pozwala też na zapis wideo i analizę w formie spowolnionej, zaś ćwiczącemu na samoocenę, poprzez obserwację swojego ciała w lustrach poza basenem.

Działania w ramach fizykoterapii są obecnie na najwyższym technicznym poziomie. Posiadamy najnowsze urządzenia do pełnej elektroterapii w tym do jonoforezy, prądów diadynamicznych, prądów galwanicznych, prądu Traebert’a, prądu TENS’a, prądu Kotz’a, prądy impulsowe do stymulacji w zanikach prostych (możliwość działania elektrodami płytkowymi i punktowymi). Wyznaczanie krzywej IT (wartości diagnostycznych nerwowo‑mięśniowych) wartości chronaksji, reobazy i współczynnika akomodacji. Mamy też aparaty do elektroterapii i diatermii ultrafalowej (Terapuls), aparaty do krioterapii (terapia niskim zimnem –162°C (pary ciekłego azotu), średnim zimnem -30°C (zimne powietrze) i aparat do schładzania stawów w ruchu ciągłym – czynnym do +5°C (Artrocool), aparat do  laseroterapii, do magnetoterapii z aplikatorami dla tułowia, kończyn dolnych i górnych, lampa BIOPTRON (światło spolaryzowane).

Przygotowujemy pacjentów do ćwiczeń masażem indywidualnym. Stosujemy techniki masażu leczniczego, przygotowawczego, odprowadzającego. Stosujemy techniki mobilizacji i manipulacji stawowej. W ramach kinezyterapii prowadzimy działania usprawniające w neurologii: w tym w porażeniach mózgowych, po urazach mózgowo – czaszkowych (metody rozwoju neurofizjologicznego), NDT, Vojta, metoda PNF (sterowania proprioreceptywne).

 Poza tymi oddziaływaniami prowadzimy pionizację tradycyjną (statyczną na stołach pionizacyjnych i w parapodiach statycznych), dynamiczną w parapodium dynamicznym oraz na różnego rodzaju sprzęcie i w ramach hipoterapii. W schorzeniach kręgosłupa z dyskopatią prowadzimy leczenie wyciągowe na stole pozwalającym na programowanie siły ciągu i spoczynku - max do 90 kg odc. lędźwiowy, max do 15 kg odc. szyjny, czasu trwania  ciągu i spoczynku., z programowaniem sposobu – wyciągi przerywane, stałe, pulsacyjne. Oprzyrządowanie pozwala na stosowanie wyciągu szyjnego i lędźwiowego. Przygotowujemy skoliozy do operacji, w tym też techniką wyciągową. We wszystkich stanach nieruchomości stawowej pochodzenia wrodzonego i nabytego w leczeniu zachowawczym przedoperacyjnym i pooperacyjnym tradycyjne usprawnianie jest wspomagane przez posiadane  nowoczesne  urządzenia do pasywnego ruchu stawów; barkowego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, skokowego górnego i dolnego.

Urządzenia do pasywnego ruchu stawów pozwalające na ciągłą wielogodzinną, bezpieczną pracę stawu w podstawowych płaszczyznach dają efekt rozluźnienia mięśniowego i wydłużenie czasu ćwiczeń do kilku godzin, przyśpieszając wynik końcowy usprawniania.

W pracowni badań funkcjonalnych badamy siłę mięśni (momenty siły) na specjalnych urządzeniach elektronicznych, dokonujemy oceny wydolności  ogólnej na cykloergonometrze i bieżni  z napędem elektrycznym, co pozwala na precyzyjne przygotowanie treningu siły i wytrzymałości.

Szyny sufitowe z podnośnikami pozwalają w specjalnych  uprzężach na naukę chodu pacjentom z niedowładami oraz przeciwwskazaniem do pełnego obciążania kończyn dolnych, dają również szansę na filmowanie chodu i analizę w ruchu spowolnionym i stop klatce.

Ponadto oprócz nowoczesnego sprzętu, odpowiednich pomieszczeń posiadamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę medyczną.

 


                          e-mail: biblioteki : mgbpolsz@wbp.olsztyn.pl 

                           tel.biblioteki :       
89 519 27 12

 

                 

              http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

 

 

Ostatnia modyfikacja : 2015-05-06
Odwiedziny : 88641 (1381591)