Na siedzibę Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – Parku Etnograficznego w początkach XX wieku wybrano Ogród Zoologiczny w Królewcu. Tam miały znaleźć się najbardziej charakterystyczne budynki dla regionów wchodzących w skład Prus Wschodnich. Jednak zły stan budynków przeznaczonych do translokacji spowodował zmiany założeń. Zamiast przeniesionych budynków w ogrodzie znalazły się ich kopie. Przez cztery kolejne lata dobudowano prawie 20 obiektów – mieszkalnych, sakralnych, przemysłowych i gospodarczych oraz dwa obiekty archeologiczne.


Z siedzibą w Olsztynku
W 1937 r. muzeum przeniesiono do Olsztynka. W okolicach miasta mieściło się bowiem mauzoleum feldmarszałka Paula Hindenburga – najbardziej oblegane wówczas miejsce wycieczek z Niemiec. Nie udało się jednak przenieść wszystkich budynków, w sumie stanęło ich 12. Po wojnie rozpoczęły się prace konserwatorskie, a pod koniec lat pięćdziesiątych – dalsza rozbudowa muzeum.

Od 1962 r. muzeum działało jako oddział Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, a w siedem lat później stało się samodzielną jednostką i do dziś nosi nazwę Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny. Dzieli się na Salon Wystawowy urządzony w dawnym kościele ewangelickim oraz basztę na linii miejskich murów obronnych, w której znajduje się muzeum poświęcone życiu i działalności Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, obrońcy języka polskiego i polskiej tradycji kulturowej na Mazurach.

(MW / Fot. Pixabay / CC0)